Začetna stran Operativa Izobraževanje Skupni strokovni izobraževanji PGD Kamnik in NMP Kamnik

Skupni strokovni izobraževanji PGD Kamnik in NMP Kamnik

V mesecu oktobru sta se odvili dve skupni strokovni izobraževanji gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Kamnik in uslužbencev Nujne medicinske pomoči (NMP) zdravstvenega doma Kamnik. Glavni namen obeh izobraževanj je bil utrditi in nadgraditi raven znanja oziroma timskega dela na skupnih intervencijah, hkrati pa si tudi izmenjati veščine, izkušnje ter primere dobrih praks.


Zahteva za tovrstno poglobljeno timsko izobraževalno dejavnost izhaja predvsem iz dejstva, da se enoti v povprečju na leto srečata na več kot 100 intervencijah. V večini primerov gre za skupno delo na prometnih nesrečah, v manjšem obsegu pa pri poškodbah/obolenjih pri požarih, delovnih nesrečah, nesrečah pri športnih in rekreativnih dejavnostih, napadih živali na osebe, nesrečah v ali na vodi, nesrečah z nevarnimi snovmi, ki imajo vpliv na ljudi, ter drugih reševanjih in iskanjih poškodovanih ali obolelih oseb.


Prvo strokovno izobraževanje je potekalo na Reševalni postaji zdravstvenega doma Kamnik. Uslužbenci NMP Kamnik so pripravili tri delovne točke; na dveh smo obravnavali življenjsko ogrožajoča stanja in njihovo razreševanje po zadnjih smernicah (huda krvavitev, zapora dihalne poti, srčni zastoj in zastoj dihanja, motnja zavesti), na tretji pa smo bili gasilci deležni usposabljanja s področja asistence pri manipulaciji s prenosno medicinsko opremo, ki je na razpolago v reševalnem vozilu, in njeno uporabo.

Intenzivno izobraževanje smo torej izvedli s sodobnim načinom izobraževanja v zdravstvu – simulacijami. Na ta način se lahko gasilci kar najbolje pripravimo na oskrbo pacienta oziroma asistenco ekipi NMP. Izobraževanja se je udeležilo 22 članov PGD Kamnik in 7 uslužbencev NMP Kamnik.

Teden dni kasneje se je skupno strokovno izobraževanje preselilo na bodoči izobraževalni poligon pri gasilskem domu PGD Kamnik, kjer smo kamniški gasilci pripravili izobraževanje na temo tehničnega reševanja v primeru prometnih nesreč. Kljub temu, da nam vreme ni bilo naklonjeno, nas le-to ni zaustavilo pri izvedbi začrtanih vaj; podobno kot nas ne pri resničnih intervencijah.

Izobraževanje je bilo razdeljeno na dve delovni točki. Na prvi delovni točki se je obravnavalo reševanje poškodovanih oseb, vključno z ukleščenimi, v primeru poškodovanega vozila, ki je obstalo po trku na kolesih. Na drugi točki pa se je izvajalo reševanje ponesrečencev iz vozila na boku ter prevrnjenega na streho. Obema točkama je bilo skupno, da je pred praktičnim delom potekala teoretična predstavitev gasilskega orodja in postopkov v posamičnem primeru. Na delovnih točkah sta se usposabljali dve predhodno določeni združeni in uravnoteženi skupini, sestavljeni iz gasilcev, reševalcev, diplomiranih zdravstvenikov ter zdravnikov. S tem smo sestavo obeh skupin najbolje približali realnim situacijam.

Ker je šlo za strokovno izobraževanje, v prvem planu ni bila hitrost izvedbe reševanja, ampak predvsem spoznavanje dela posamezne službe v omenjenih situacijah ter skupno iskanje najboljših rešitev ob upoštevanju operativnih postopkov obeh služb. Poudarki so bili tako na varnem pristopu/delu, uporabi zaščitne opreme, vodenju in delitvi nalog, medsebojni komunikaciji, poslušanju, predlaganju rešitev, izvedbah različnih opcij reševanja na istem primeru ter skupni analizi oziroma diskusiji glede vprašanj, katera se pojavljajo ob tovrstnih intervencijah. Izobraževanja se je udeležilo 23 članov PGD Kamnik in 14 uslužbencev NMP Kamnik.

Predstavnika vodstva obeh intervencijskih enot sta v kratki analizi po usposabljanjih izpostavila pomen tovrstnih skupnih izobraževanj, podala kratki oceni dela ekip ter izdala nekaj smernic. Začrtala sta tudi okvire za skupna izobraževanja v prihodnjem letu, ki bodo temeljila še na drugih scenarijih, kot so na primer: reševanje na višini z uporabo avtolestve, reševanje na vodi z uporabo čolna, reševanja na strmih in prepadnih področjih ipd. Neizpodbitno dejstvo je, da so ekipe običajno uspešnejše od dela samo enega člana, zato tovrstna oblika skupinskega izobraževanja zagotovo vodi k doseganju še višjih ciljev.

scroll back to top