fp-zgodovina_PGD

Začetna stran Predstavitev Zgodovina PGD Kamnik

GASILSTVO OD USTANOVITVE DO 100 LETNICE DRUŠTVA

 

Zaradi številnih požarov, ki so nastali v mestu in okolici Kamnika ter zaradi neorganiziranega gašenja, so bili Kamničani primorani ustanoviti Prostovoljno požarno brambo. Ustanovitev se je zgodila 14.avgusta leta 1882. Ustanovni člani so bili:Franc Fišer, Franc Hrastnik, Josip Močnik, dr.Maks Samec, Alojz Stadler, Alojz Veršič in Maks Veršič. Tako pri ustanovitvi, kot tudi pri financiranju Požarne brambe, je imel veliko zaslug takratni župan dr.Maks Samec, ki je bil hkrati tudi takratni predsednik Meščanske korporacije in je delo gasilcev osebno podpiral.

PDG_Ustan

Požarna bramba je takoj pričela z delom. Člani so bili dobro organizirani in so se strokovno izpopolnjevali. Tudi socialno so skrbeli za svoje člane. Svoje orodišče so imeli v gospodarskem poslopju Depo. Včlanili so se tudi v Zvezo krajinskih društev v Ljubljani.

Prva tehnična pridobitev Požarne brambe je bila ročna prevozna brizgalna, lestve, voz s 300m platnenih cevi ter ostala oprema in orodje, ki so jo prevzeli od Mestne korporacije.

Leto 1900 je bilo prelomno za obstoj društva, saj so nastopile velike finančne težave.

V februarju 1901 je bil sklican izredni občni zbor, ki je imel le eno točko dnevnega reda in sicer - nadaljni obstoj društva. Člani so na občnem zboru sklenili, da društvo nadaljuje z delom in pristopi k aktivni nabirki denarja za odkup Debevčevega hleva.

Mestna občina Kamnik je 12.avgusta istega leta kupila Debevčev hlev in ostalo opremo za gasilce.

Slovesni prevzem prostorov ter blagoslov je bil 9.avgusta 1902.

Mnogi gasilci, stari do 45 let so bili ob pričetki prve svetovne vojne leta 1914, mobilizirani. Med vojno ni bilo veliko požarov, pri gašenju pa so poleg gasilcov sodelovali tudi vojaki. Gasilci so veliko pomagali pri prevozu ranjencev do bolnice v Mekinjah.

PGD_Kamnik_zahvala

Na prvem občnem zboru po vojni so izvolili nov odbor.

Leta 1925 je gasilcko društvo Kamnik kupilo star poltovorni avto, ki je bil takrat prava senzacija, saj do tega leta gasilskih avtomobilov še ni bilo videti.

Leta 1932 so gasilci od Občine Kamnik zastonj dobili nekaj zemljišča in tako so lahko podaljšali društvene prostore. Z deli so zaključili do slovesnosti ob 50-letnici društva.

V tem letu je društvo pridobilo novo 600 l motorno brizgalno Rosenbauer, podjetje v Celju pa je v račun vzelo star tovorni avto.

Za vso Jugoslavijo je bil 15.julija leta 1933 sprejet nov zakon, ki je močno posegel v reorganizacijo društva. Gasilska društva so se preimenovala v gasilske čete. V času po prvi svetovni vojni so se v gasilstvo začele vmešavati razne politične stranke, zaradi česar so se pričele večletne razprtije.

PGD_Kamnik_zgodovina_02Leta 1937 je društvo naročilo nov četni prapor, poleg tega pa so od Avtoprevoznega podjetja kupili velik osebni avto Mercedez Benz 80KS s 15 sedeži. Avto je bil odprtega tipa z zložljivo platneno streho.

Kriza v gasilstvu se je nadaljevala tudi v letu 1940, ko je občina zmanjšala podporo in so nazadnje gasilcem odklopili elektriko. Med drugo svetovno vojno je več vaških enot na Kamniškem prenehalo delovati, zato je bila kamniška četa dobro oskrbovana z materialom vseh vrst.

Avgusta, leta 1942 ko je društvo praznovalo 60-letnico obstoja, je bil prevzem nove motorne brizgalne Rosenbauer z 28KS in pretokom    800 l/min.

Leta 1943 so kupili vozilo Mercedez L28 (1+8), ki je dobro služilo vse do leta 1971.

Naslednje leto je društvo sporazumno z Občino Kamnik naročilo kombiniran gasilski avto znamke Opel. Vozilo je imelo vgrajeno črpalko in rezeroar s 1000 l vode ter prostorom za 10 gasilcev. Vozilo je plačala Občina Kamnik. Po koncu vojne so gasilci takoj reorganizirali gasilsko enoto in se preimenovali v Gasilsko četo Kamnik.

Od nemškega proizvajalca je društvo v mesecu marcu 1945 prevzelo lestev Magirus, dolžine 30 metrov.

PGD_Kamnik_zgodovina_03Leta 1952 so gasilci popolnoma obnovili gasilski dom in ob tem opravili preko 3000 prostovoljnih ur.

Na občnem zboru so se leta 1953 dogovorili, da bodo razvili nov prapor, ker stari ni ustrezal predpisom. To leto se je v društvo včlanilo       19 deklet.

V gasilskem domu v Kamniku je bil 17.junija leta 1955 ustanovni občni zbor Občinske gasiske zveze Kamnik.

16.septembra leta 1958 so v Kamnik pripeljali novo avtocisterno TAM, ki so jo gasilci uporabljali dvajset let. S pomočjo te avtocisterne so bili kamniški gasilci vedno prvi na vseh požarih.

V letu 1970 so predelali galerijo v sejno sobo, saj do tedaj niso imeli primernega prostora za sestanke v zimskem času.

V gasilskem društvu je bilo slovesno v letu 1971, ko so prevzeli vozilo Mercedez Benz L 408 in gasilski kombi IMV.

Leta 1975 so v gasilski dom namestili UKW postajo. Komuniciranje preko brezžičnih postaj je bil velik napredek pri zagotavljanju uspešnosti intervencij.

Pomemben mejnik za gasilce je pomenila 1976-ustanovitev »Samoupravne interesne skupnosti«. S podpisom tega sporazuma se je načrtno zbiral denar za gradnjo novega gasilskega doma.

PGD_Kamnik_zgodovina_05PGD_Kamnik_zgodovina_06PGD_Kamnik_zgodovina_07PGD_Kamnik_zgodovina_11

 

 

 

 

 

V gasilski dom so marca leta 1977 pripeljali novo cisterno TAM. Slovesen prevzem t.i.Julke je bil ob praznovanju 95-letnice društva.

PGD_Kamnik_zgodovina_09

Leta 1980 je društvo pridobilo terensko vozulo UAZ in novo motorno brizgalno Rosenbauer Automatic 800l/min. Oboje je društvo plačala SIS za varstvo pred požari.

PGD_Kamnik_zgodovina_04

 

Leta 1982 je društvo praznovalo 100 letnico obstoja neprekinjenega delovanja. V ta namen so od 13. do 15. avgusta potekale slovesnosti. Poleg osrednje proslave in parade je društvo organiziralo tudi razstavo gasilskih vozi, gasilskega orodja in slikovnega materiala ter arhiva.

Na slavnostni seji je mag.Ivan Justinek, takratni predsednik SO Kamnik društvu podelil visoko državno odlikovanje »red dela s srebrnimi žarki«.

Predsednik Gasilske zveze Slovenije Branko Božič je društvu podelil najvišje gasilsko odlikovanje za posebne zasluge.

Za uspešno sodelovanje s planinci pri varstvu narave, je predsednik Planinske zveze Slovenije Tomaž Banovec podelil društvu zlati znak PZS.

PGD_Kamnik_zgodovina_08Na zaključni slovesnosti, ki je potekala na Titovem trgu v Kamniku, je predsednik medobčinskega sveta ZSMS Brane Hafner razvil mladinski prapor.

 

Pika na i praznovanju 100 letnice društva je bila izdaja obširne kronike društva, katere avtor je bil Jože Berlec, ki je že leta 1954 prevzel funkcijo poveljnika društva in jo uspešno opravljal do leta 1986.

PGD_Kamnik_zgodovina_10

Gasilsko društvo je ob 100 letnici štelo 98 gasilcev, od tega 58 članov, 18 mladincev ter 22 pionirjev.

V tem jubilejnem letu se je gasilcem izpolnila še ena, kar 30 letna želja. Končno so dočakali uradni pričetek gradnje novega gasilskega doma, na kar so čakali polnih 30 let.

Gasilci so imeli v tem letu kar 13 intervencij zaradi požarov, kar trikrat pa so posredovali zaradi utopitve.

 

OD 100 DO 120 LETNICE PGD KAMNIK

 

Leto 1983

PGD_Kamnik_zgodovina_16Leto 1983 je bilo pomemben mejnik v GD Kamnik, saj so se 24.julija preselili v nov gasilski dom na Livarski ulici 1, kjer je bilo dovolj prostora za vso gasilsko opremo in vozila. Velika pridobitev je bila osem službenih gasilskih stanovanj, ki so pomagala za krajši intervencijski čas in večjo učinkovitost intervencij. Na slovesni paradi je sodelovalo 420 gasilcev, 26 gasilk, 40 pionirjev, 20 članov CZ, 72 zastavonoš s prapori in 54 narodnih noš. V tem letu so gasilci dvanajstkrat intervenirali ob požarih, večkrat pa so tudi črpali vodo iz kletnih prostorov.

 

 

Leto 1984

PGD_Kamnik_zgodovina_17V letu 1984 so v društvu vzpostavili telefonsko 24 urno dežurno službo, ki je bila prej vzpostavljena na Policijski postaji Kamnik. Gasilci so dvanajstkrat posredovali ob požarih, ravno tolikokrat pa tudi pri nesrečah z vodo. Oktobra je bila naročeno za gasilsko društvo Kamnik novo gasilsko vozilo s cisterno TAM 190 z rezervoarjem vode 4000 l in 400 l pene, 1000 kg prahu, dvema topovoma ter visokotlačno črpalko. Nadgradnjo so izdelali v podjetju Karoserist v Mariboru.

Leto 1985

 Leto 1984 je bilo predvsem v znamenju praznovanja 40 obletnice zmage nad fašizmom, ki so jo obeležili tudi gasilci s tekmovanjem za Memorial Matevža Haceta, dolgoletnega predsednika GZ Slovenije ter borca in komisarja NOV Jugoslavije. To leto so gasili 16 požarov, dva od teh sta bila večja. Večji požar je bil na področju Repovega kota pod Planjavo v bližini Srebrnega sedla, ki je nastal zaradi odvržene cigarete, sodelovali so so gasilci, gorski reševalci in policisti. Gasili so v navezah v skalovju, z vodo, ki so jo nosili v nahrbtnjačah.

V sušnem obdobju so vozili vodo v razne kraje v občini. Istočasno, ko je potekal prevoz vode, je nekje zagorelo in s cisterno niso mogli na intervencijo. Ta podatek je bil pokazatelj, da je bilo potrebno v občini zagotoviti še nekaj avtocistern.

Leto 1986

 Tega leta so bile volitve novega vodstva društva. V letu 1986 je bila katastrofa v Černobilu. Gasilci so trinajst dni vozili vodo na različne kraje v občini, predvsem ob sobotah in nedeljah, ko Komunalna služba Kamnik ni bila dosegljiva pa so čistili tudi kanalizacijo.

V tem letu se je nekaj gasilcev usposobilo za reševanje v prometnih nesrečah, zato so jih štiri krat poklicali na pomoč.
Pomemben datum je bil 21.2.1986, ko je društvo pridobilo novo avtocisterno Tam 190, ki je bila naročena leta 1984. Pokrovitelj proslave ob prevzemu vozila je bila tovarna Stol, ki je gasilcem podarila dodatno opremo, ki je bila potrebna za gašenje z visokim tlakom tudi v visokih stavbah.Proti koncu leta so v gasilski dom rabljeno, vendar dokaj uporabno vozilo Mercedes 406 - furgon, ki ga je gasilcem po primerno znižani ceni prodala tovarna Stol.

Leto 1987

Začetek leta so zaznamovale močne snežne padavine in gasilci so pomagali v akcijah odstranjevanja snega s streh hiš v starem mestnem jedru.Gasilci so samo pri teh dejavnostih opravili 219 ur.
Imeli so tudi 27 požarov,dva sta bila večja, osem srednjevelikih, ostali pa manjši ali začetni.
OGZ Kamnik je organizirala tečaj za voznike »C« kategorije, ki ga je iz društva uspešno opravilo devet kandidatov, kar je zagotovilo še zanesljivejšo prisotnost voznikov na intervencijah.
Velike uspehe so gasilci dosegali tudi na tekmovalnem področju, saj so na obcinskem tekmovanju zasegli štiri prva mesta, na republiškem tekmovanju za člane in članice, ki je potekalo v Kopru, pa so člani A zasedli 5. mesto, članice A pa 2. mesto. Članicam naj bi drugo mesto omogočilo nastop na državnem tekmovanju, končno odločitev pa naj bi sprejeli v štabu operative GZ Jugoslavije in GZ Slovenije. Odločitev je bila negativna. Člani A so se udeležili mednarodnega tekmovanja v Hartbergu in dosegli 3. mesto ter prejeli pokal od deželnega glavarja. Članice A pa so drugič osvojile 1. mesto na tekmovanju v Dolenji Straži.
V mesecu novembru 1987 je društvo ob podpori SIS-a za varstvo pred požari, OGZ Kamnik, SO Kamnik, KS Duplica, KS Perovo, KS Zaprice in OKZS uspelo podpisati pogodbo za nakup gasilske lestve, dolge 32 metrov.

Leto 1988

Leto 1988 je bilo sorazmerno mirno. saj so imeli gasilci le 33 intervencij ter nobenega večjega požara.
V tem letu se je izobrazbena struktura v društvu močno povišala, saj je kar 13 gasilcev opravilo tečaj za gasilskega častnika.
Oktobra 1988 je bila v poveljniško sobo v gasilskem domu nameščena centrala za javljanje požara s prenosom preko nove centrale PTT na Duplici. Naprava je bila vezana na hišno sireno in je večkrat ponoči »preverjala« pripravljenost članov.
V gasilskem domu so v letu 1988 uredili prostor in pooblaščen servis za pregled in servisiranje gasilnih aparatov ter pregled hidrantnega omrežja.
Gasilci so aktivneje sodelovali z OGZ Kamnik, SIS za varstvo pred požari, Postajo milice, DPO v občini Kamnik, KS Perovo, Zaprice in Duplica.

Leto 1989

Na intervencijah so v tem letu gasilce poklicali 57 krat, 19 je bilo požarov, 14 prevozov vode, 8 posredovanj ob prometnih nesrečah, 7 črpanj vode in 9 ostalih akcij.
Leto 1989 je društvo zapustilo svojevrsten pečat, saj je pridobilo avtomobilsko lestev, ko jo je izdelalo podjetje Tehnomehanika iz Marije Bistrice na Hrvaškem. Lestev je nameščena na TAM-ovo  podvozje TAM 190, dolga je 32 metrov, na koncu lestve je nameščena košara. Lestev se lahko krmili iz upravljalnega mesta spodaj  ali iz delovne košare. 
Ker je nova tehnika zahtevala nova znanja, se je pet članov udeležilo izobraževanja za rokovanje z avtolestvijo pri proizvajalcu. 
V letu 1989 je društvo uredilo prostore namenjene servisiranju gasilskih aparatov, pridobili so pooblastilo za servisiranje gasilnikov. Prav tako je društvo pridobilo pooblastilo za pregled hidrantnih obrežij.PGD_Kamnik_zgodovina_11

scroll back to top