KAMNIK

 

PGD_Kamnik_mesto_01

Kamnik se v pisnih virih prvič omenja v sredini 12.stoletja, v času, ko je bil center obširnih kranjskih posesti znane bavarske plemiške rodbine, grofov Andeških. Ti so svojo pomembnosst izkazovali tudi s kovnico denarja, ki je na Malem gradu po letu 1220 kovala novce z napisom »Cicitas  Stein«. Meščani se v pisnih virih prvič omenjajo leta 1229, mesto pa je mestne pravice dobilo že prej.


Leta 1994 je bil sprejet Zakon o lokalni samoupravi in takrat je bila ustanovljena Občina Kamnik.Občina leži na severnem delu ljubljanske regije, njena površina znaša 265,11 km2 in šteje 29362 prebivalcev, ki živijo v 102 naseljih in 22 krajevnih skupnostih.

 

Kamniško območje obsega visokogorsko (z vrhovi nad 2500m), hribovito in ravninsko področje. Gozdovi zavzemajo približno 60% celotne površine občine, 3% celotne površine so zidani, kmetijske površine je 30%. Občina je bogata z vodnimi viri, zato je varovanje teh prioritetnega pomena. Vsa voda, ki je preko zajetij speljana po cevovodih do potrošnikov, služi tudi kot požarna voda. Na tem območju je porečje rek Kamniške Bistrice, Nevljice in drugih vodotokov. Pritoki so ob močnejših nalivih v jesenskem in spomladanskem času nevarni za nastanek poplav.

PGD_Kamnik_mesto_02


Največja naselitev je na območju mesta Kamnik,Mekinj,Duplice in ob Kamniški Bistrici med Stahovico on Kamnikom.Precej manj sta naseljeni Tuhinjska dolina in dolina Črne.


PGD_Kamnik_mesto_03Najpomembnejše gospodarske panoge so predelovalna dejavnost, trgovina, gostinstvo in poslovne storitve.
Po zadnjih podatkih je v občini Kamnik registriranih preko 700 podjetij in 800 samostojnih podjetnikov.


Kamnik je tudi izobraževalno mesto.V občini delujejo Srednješolski center Rudolfa Maistra,šest osnovnih šol s podružničnimi šolami, Vzgojno-varstveni zavod, Zavod za usposbljanje invalidne mladine, vrtci, Dom starejših občanov, Glasbena šola Kamnik, Matična knjižnica Kamnik, dva muzaja ter več galerij. Drugi večji objekti, ki so pomembni s stališča varnosti ljudi, so športna dvorana Kamnik, Dom kulture Kamnik, zdravstveni dom, dandanes vse pogostejši trgovski kompleksi in večje gospodarske družbe.

V starem mestnem jedru so številni kulturno zgodovinski spomeniki iz vseh obdobij zgodovine. Leta 1986 je bilo staro mestno jedro imenovano zaPGD_Kamnik_mesto_04 kulturni in zgodovinski spomenik. Labirint ozkih ulic z umetelno okrašenimi srednjeveškimi in baročnimi hišnimi pročelji nudi veliko možnosti za odkrivanje zgodovine. Tako je sredi mesta vzpetina Mali grad,ki jo bogatita romanska kapela in obnovljeni obrambni stolp, nekdaj del srednjeveškega gradu. Na gričevju ob robu mesta vhod vanj varuje renesančno baročni dvorec Zaprice, ki je preurejen muzej, pred stavbo pa etno park (skansen) s kaščami Tuhinjske doline.


Edinstven frančiškanski samostan z bogato knjižnico, ki hrani okrog 10.000 zvezkov iz različnih področij znanosti. Kamnik se ponaša tudi z najstarejšo zasebno muzejsko zbirko v Sloveniji, ki jo je leta 1893 osnoval dr.Josip Nikolaj Sadnikar. Veliko obiskovalcev pritegne tudi Budnarjeva muzejska  hiša v Palovčah, pa gotska cerkev svetega Primoža in Felicijana nad Kamnikom, kjer so ene najkvalitetnejši fresk iz srednjega veka pri nas.


PGD_Kamnik_mesto_05Edinstvena naravna znamenitost je dolina Kamniške Bistrice (vintgar Predoselj z naravnim mostom ter sprehajalna učna Koželjeva pot). Vzhodno od Kamniške bistrice je Velika planina, kjer pozimi možnost smuke, poleti pa sprehodov po planoti, s spoznavanjemstarih planšarskih običajev, saj se tam vse poletje pase živina. Za zahtevnejše pohodnike pa je Kamniška Bistrica izhodišče za obisk visokogorja.
Vedno zanimivejša je turistično-rekreativna destinacija v Termah Snovik v Tuhinjski dolini, kjer poleg bazenov in savn nudijo še mnogo aktivnosti za preživljanje prijetnih uric.


Nekaj kilometrov iz Kamnika je čudovit park Arboretum Volčji Potok, z nasadom preko 3000 različnih vrst dreves in grmovnic.V bližini pa je tudi igrišče za golf.


Kdor si želi oddiha na svežem zraku, se lahko povzpne na Stari grad, kjer so razvaline nekdanjega mogočnega gradu in od koder je čudovit panoramski pogled na mesto Kamnik in širšo okolico. Lepo se vidi Mekinjski samostan, nogometno igrišče, cerkev v Tunjicah in v njeni bližini Zdravilni gaj. Pogled nam objame tudi venec Kamniških planin in Julijcev s Triglavom.


V Kamniku deluje okrog 30 kulturnih društev, ki s svojim številnimi dejavnostmi bogatijo kulturno podobo mesta. Mednje sodijo Srednjeveški dnevi (drugi junijski konec tedna), poletni festival Kamfest (avgust) in tradicionalni Dnevi narodnih noš (drugi septemberski konec tedna).

scroll back to top