fp-zgodovina_inter

Začetna stran Predstavitev Zgodovina Intervencij
zap.št leto št.akcij št.delovnih ur
1 1992 58 2104
2 1993 46 760
3 1994 60 1429
4 1995 42 657
5 1996 79 57
6 1997 68 1559
7 1998 166 2639
8 1999 175 2566
9 2000 175 3537
10 2001 154 2913
11 2002 176 4199
12 2003 141 2837
13 2004 143 1389
14 2005 140 1818
15 2006 154 2480

 

Leto 2007

V letu 2007 smo imeli 182 intervencij:


46 požarov
18 nesreč v cestnem prometu
21 nesreč z nevarnimi snovmi in sproščanju strupenih plinov
26 intervencij pri katerih je bila potrebna tehnična in druga pomoč

Skupaj je torej v letu 2007 na 182 intervencijah sodelovalo 1.815 gasilcev. ki so opravili 6.927 delovnih ur.Leto 2008

V letu 2008 smo imeli 154 intervencij:

49 požarov
21 nesreč v cestnem prometu
12 nesreč z nevarnimi snovmi in sproščanji strupenih plinov
32 intervencij pri katerih je bila potrebna tehnična in druga pomoč
8 nesreč pri katerij je prišlo do onesnaženja okolja
4 nesreče pri katerih ukrepanje ni bilo potrebno
imeli smo dve intervenciji NEURJE 13.7. in 23.8. vse skupaj je bilo 72 intervencij pri katerih so posredovali gasilci PGD Kamnik.Na teh dveh intervencijah je sodelovalo 146 gasilcev  in so opravili skupno 3065 delovnih ur.Skupno je bilo zabeleženih 229 dogodkov.
Sodelovali smo še pri iskanju pogrešane osebe.

Skupaj je torej v letu 2008 na 154 intervencijah sodelovalo 1204 gasilci, ki so opravili 4.515 delovnih ur.

 

Leto 2009

 

V letu 2009 smo imeli143 intervencij:

47 požarov
25 nesreč v cestnem prometu
12 nesreč z nevarnimi snovmi in onesnaženji okolja
2 naravni nesreči (zemeljski plaz)
34 intervencij pri katerih je bila potrebna tehnična in druga pomoč
1 delovna nesreča
5 intervencij pri katerih posreovanje ni bilo potrebno
imeli smo tudi dva lažna alarma

Skupaj je torej v letu 2009 na intervencijah sodelovalo 1.565 gasilcev, ki so skupaj opravili 6.081 delovnih ur.

V letu 2009 smo imeli nasledje večje nesreče in požare v objektih:

-   1.2.2009 Zdrs avtobusa v reko Kamniško Bistrico na Šolski ulici
- 21.3.2009 Požar ostrešja stanovanjske hiše, ki je kulturni spomenik na Šlakarjevi ulici v starem mestnem jedru
- 31.3.2009 Požar skladišča v podjetju Menina v Šmarci
- 20.6.2009 Požar skladišča gum podjetja Sitar Pneumatic center na Perovem
- 13.8.2009 Požar skladišča znotraj kompleksa KIK Kamnik
- 17.11.2009 Požar skladišča Niko transport v Mostah pri Komenda
- 7.12.2009 Požar skladišča Samson na območju kompleksa Titan

 

LETO 2016


V letu 2016 smo imeli 164 intervencij.

- 28 požarov na objektih
- 20 požarov v naravi oz. na prostem
- 3 požare na prometnih sredstvih
- 65 nesreč v cestnem prometu
- 10 nesreč z nevarnimi snovmi
- 28 dogodkov, kjer je bila potrebna tehnična pomoč
- 10 naravnih in drugih nesreč


LETO 2017

Leta 2017 smo imeli 232 intervencij.

- 38 požarov na objektih
- 32 požarov na prostem
- 3 požare na prometnih sredstvih
- 5 požarov na komunalnih zabojnikih
- 62 nesreč v cestnem prometu
- 28 nesreč z nevarnimi snovmi
- 49 tehnična in druga pomoč
- 7 naravnih in drugih nesreč
- 4 delovne nesreče
- 1 nesreča na vodi
- 1 reševanje obolelih oseb
- 1 nesreča pri športnih aktivnostih
- 1 iskanje pogrešanih oseb

 

LETO 2018


Leta 2018 smo imeli 172 intervencij.

- 32 požarov na objektih
- 7 požarov na prostem
- 4 požare na prometnih sredstvih
- 3 požare na komunalnih zabojnikih
- 55 nesreč v cestnem prometu
- 11 nesreč z nevarnimi snovmi,sproščanje nevarnih plinov in onesnaženja
- 48 tehnična in druga pomoč
- 6 naravne in druge nesreče
- 1 delovna nesreča
- 4 reševanje obolelih oseb
- 1 nesreča pri športnih aktivnostih

 

LETO 2019


Leta 2019 smo imeli 188 intervencij.

- 9 naravnih nesreč (poplave,udari strel in prekinitve prometa zaradi naravnih pojavov)
- 5 drugih nesreč (nesreče pri športnih aktivnostih,delovne nesreče,reševanje obolelih oseb in pogrešane osebe,živali in stvari
- 74 nesreč v prometu 
- 40 požarov in eksplozij (požari v objektih,na prometnih sredstvih,v naravi oziroma na prostem,komunalnih zabojnikih,eksplozije)
- 12 onesnaženja,nesreče z nevarnimi snovmi (sproščanje nevarnih plinov,nesreče z nevarnimi snovmi)
- 2najdbe NUS
- 40 tehnična in druga pomoč
- 6 lažnih in nepotrebnih intervencij

scroll back to top